Штитници на слухот

Зошто заштитата на слухот е од голема важност?

  • Слухот е богатство кое го имаме
  • Слухот има слаби точки
  • Малите ризици имаат многу тешки последици
  • Бучавата е виновник која што може да се избегне

Што придонесува за оштетување на слухот?

  • Штитниците на слухот кои што не се носат постојано
  • Неадекватното избирање на штитниците на слухот
  • Седење во голема бучава без заштита

Кај нас може да најдете стандардни и индивидуални тампони за заштита на слухот
stitnici5 stitnici6
stitnici7