open_house

Подолу е видеото од извлекувањето на трите награди од успешната акција Open house одржана на 18 и 19 Ноември 2016 година.