BELTONE ORIGIN – Слушен апарат за секој

Квалитетен слух за сите.

Beltone Origin е развиен, со една цел во умот : за да им се овозможи на сите пристап до подобар слух.
Beltone Origin ја има основната технологија на пософистицираните слушни апарати и ги поедноставува во пакет – лесен-за-користење. Кога ќе изберете Beltone Origin, ќе добиете слушно помагало со највисок квалитет кој ви помага подобро да слушате во различни ситуации. Секако тука е и предноста со HPF80 NanoBlock protection (нано заштита на целата електроника) во слушниот апарат што значи подолг век на траење на самото помагало.

За лицата со возраст од 18 до 65 години и оштетен слух преку 40 dB, со потврда преку ФЗОМ Ви следува сосема бесплатно моделот Beltone Origin 185 прикажан на сликата подолу.