Mbrojtëse dëgjimit

Pse mbrojtja e dëgjimit është e rëndësishme?

  • Dëgjimi është një thesar të cilin e posedojmë
  • Dëgjimi ka pika të dobëta
  • Rreziqet e vogla kanë pasoja të mëdha
  • Zhurma është një fajtor që mund të mënjanohet

Arsyet e dëmtimit të dëgjimit?

  • Mbrojtëset e dëgjimit të cilat nuk mbahen vazhdimisht
  • Zgjedhja jo adekuate e mbrojtësve nga zhurma
  • Qëndrimi në zhurmë të madhe pa mbrojtëse

Te ne do të gjeni mbrojtëse dëgjimi standarde dhe individuale.
stitnici5 stitnici6
stitnici7