BELTONE TURN – Dëgjim të avancuar digjital për të gjithë

Dëgjo qartë dhe natyrshëm

Me Beltone TURN ju do të dëgjoni qartë, natyrshëm si dhe volum të të mjaftueshëm do ti dëgjoni dhe tingujt e butë edhe tingujt e lartë: Ju do të kënaqeni me dëgjim të rehatshëm pa marrë parasysh se në çfarë mjedisi jeni.

Dëgjo bisedën – e jo zhurmën irrituese në prapavijë
Beltone TURN fokusohet në të folur, kështu që është më e lehtë për ju që të përqëndroheni në bisedë. Beltone TURN zvogëlon zhurmën në prapavijë. Edhe tingujt e ulëta si zhurma e ventilatorit apo frigoriferit nuk do t’ju shqetësojnë.

Dëgjim të rehatshëm dhe të sigurtë
Beltone TURN ju mbron nga zhurmat e pakëndshme e të larta, duke i shtypur ato. Kjo do të thotë që ju gjithmonë do të ndjeheni më të qetë me aparatin e dëgjimit.