Aparateve të dëgjimit

BELTONE TURN

Me Beltone TURN ju do të dëgjoni qartë, natyrshëm si dhe volum të të mjaftueshëm do ti dëgjoni dhe tingujt e butë edhe tingujt e lartë.

Мë shumë

BELTONE ORIGIN

Beltone Origin është shpikur me një qëllim në imgjinatë: që t’i jep gjithkujt akses për dëgjimit më të mirë

Мë shumë

BELTONE ALLY

Beltone Ally ka një koleksion të madh të karakteristikave të avansuara për t’ju ndihmuar që të dëgjoni më mirë

Мë shumë

BELTONE BOOST

Beltone Boost ќе ви помогне да слушате подобро и со најтешкото оштетување на слухот

Повеќе

BELTONE LEGEND

Beltone Legend është aparat dëgjimi më i kompletuar dhe më i avancuar.

Мë shumë