Слушни апарати

Слушни апарати Beltone

слушни апарати

BELTONE TURN

Со Beltone TURN слушните апарати ќе ги слушате чисто, природно и со доволно волумен и ниските и високите тонови

Повеќе

слушни апарати

BELTONE ORIGIN

Beltone Origin е слушен апарат кој што јa има основнатa технологија на пософистицираните слушни апарати

Повеќе

слушни апарати

BELTONE ALLY

Beltone Ally е слушен апарат кој има голема колекција на напредни функции за да ви помогне подобро да слушате

Повеќе

слушни апарати

BELTONE BOOST

Beltone Boost е слушен апарат кој ќе ви помогне да слушате подобро и со најтешкото оштетување на слухот

Повеќе

слушни апарати

BELTONE LEGEND

Beltone Legend е најкомплетниот и најнапреден слушен апарат

Повеќе